GODZINY UDOSTĘPNIANIA KATALOG KONTAKT


AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA KULTURALNO-EDUKACYJNE
O BIBLIOTECE
NOWOŚCI
ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ!
CZASOPISMA
OFERTA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO
REGULAMINY
LINKI

OFERTA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

 

v obsługa czytelników  niesłyszących

v automatyczna obsługa wypożyczeń na zewnątrz

v rezerwacja książek przez Internet

v sprawdzenie własnego konta czytelniczego

v przedłużenie terminu wypożyczonych książek drogą e-mailową

v udzielanie informacji z różnych dziedzin wiedzy

v pomoc w wyszukiwaniu źródeł na dany temat

v realizacja  kwerend  otrzymanych  drogą elektroniczną

v udostępnianie zbiorów regionalnych

v udostępnianie dokumentów życia społecznego

v zestawienia bibliograficzne

v bezpłatny dostęp do Internetu

v udostępnianie  czasopism  bieżących i archiwalnych

v katalog komputerowy baz własnych i Biblioteki Narodowej 

v spotkania klubów czytelniczych:
 - "Klub Dyskusji o Książce"
 - "Trzy kwadranse z książką"

v lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych,   gimnazjum
 i ponadgimnazjalnych  

v spotkania czytelnicze dla grup przedszkolnych

v konkursy, gry i zabawy literackie

v możliwość korzystania z multimediów i pakietu biurowego  Microsoft Office Word

v kserowanie i skanowanie materiałów bibliotecznych (zgodnie z ustawą o prawie autorskim)

vwydruki komputerowe