BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

     
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY i EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 

 

A.3611.10.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

       Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna zostało unieważnione z powodu, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nie złożono co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

 

 

                                                        DYREKTOR

                                                  mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 03 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.9.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 29 października 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna."

Ofertą tą jest oferta firmy: BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin.

 

 

                                               DYREKTOR

                                          mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 29 października 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.8.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 19 października 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonanie, dostawę i montaż dwóch szaf typu "Komandor" dla BPMG - Filia nr 9, os. Orła Białego 18.

Ofertą tą jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA W.K.B.J. Michałowscy Spółka Jawna, ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno.

 

 

 

                                                                                                                                              Z-CA DYREKTORA

                                                                mgr Romana Lechert

 

 

 

Gniezno, dnia 19 października 2018 r.

 

 

 

 

 

 

A.3611.7.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 08 października 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Sukcesywną dostawę prasy codziennej  i czasopism dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2019.

Ofertą tą jest oferta firmy GARMOND PRESS S.A. ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków.

 

 

 

       DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 08 października 2018 r.

 

 

 

 

 

 

A.3611.6.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 11 września 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Sukcesywną dostawę książek i audiobooków do Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2018 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek OSDW AZYMUT Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

 

 

 

                                                            DYREKTOR

                                                     mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 11 września 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.5.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów papierniczych i biurowych dla BPMG w 2018 r.

Ofertą tą jest oferta firmy: OFIX Lewandowski s. j. , ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las

 

 

 

                                                                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                                                                                 mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 14 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

A.3611.4.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna."

Ofertą tą jest oferta firmy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.

 

 

                                                           DYREKTOR

                                                      mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 09 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.3.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 15 marca 2018 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla BPMG w 2018 r.

Ofertą tą jest oferta firmy: P.H.U. MOZZI SERVICE Marcin Grzegorowski, ul. Południowa 43, 63-400 Ostrów Wlkp.

 

                                                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                                                                                                                   mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 15 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

A.3611.2.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 05 marca 2018 r.  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę książek i audiobooków  dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2018.

Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek OSDW AZYMUT Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

 

 

 

 

                                                                       DYREKTOR

                                                                 mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

Gniezno, dnia 05 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.16.2017

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na dostawę  rozdzielaczy działowych do książek z podpórką (w jednym) 
na informacje wymienne i podpórek do książek z bezbarwnej pleksi
 
do Biblioteki Głównej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

 

 

       Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie XI. 2. zapytania ofertowego - "Zamawiający informuje że zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, również po złożeniu ofert".

 

 

 

 

                                                          DYREKTOR

                                                 mgr Janusz Ambroży

 

 

Gniezno, dnia 03 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.15.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 24 października 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Sukcesywną dostawę prasy codziennej  i czasopism dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2018.

Ofertą tą jest oferta firmy KOLPORTER Sp. z o.o. sp. k., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

 

 

 

                                                                        DYREKTOR

                                                                    mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

Gniezno, dnia 24 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.14.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 09 października 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Sukcesywną dostawę książek i audiobooków do Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2017 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek PLATON Sp. z o.o., ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

 

 

                                                                                          DYREKTOR

                                                                                     mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 09 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.13.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 06 października 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Dostawę krzeseł do Filii Nr 9 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. Ofertą tą jest oferta firmy:

PPH TINA  W.K.B.J. Michałowscy Sp. j., ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno.

 

 

 

       DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

 

 

Gniezno, dnia 06 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

A.3611.12.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 25 września 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru oferty na Zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych do BPMG.

Ofertą tą jest oferta firmy: KSEROKOPIARKI I MASZYNY BIUROWE Stanisław Rakowski, ul. Miła 3, 62-200 Gniezno.

 

 

                                                                       DYREKTOR

                                                                 mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 25 września  2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.11.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 22 września 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Dostawa i montaż metalowych regałów bibliotecznych dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna - Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 16.

Ofertą tą jest oferta firmy PROFESMEB Meble  Metalowe  Meble  Biurowe s.c., ul. Garbary 95B/17, 61-757 Poznań.

 

 

 

                                                                               DYREKTOR

                                                                        mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

Gniezno, dnia 22 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.10.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 11 września 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna."

Ofertą tą jest oferta firmy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.

 

 

                                                                    DYREKTOR

                                                              mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 11 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.9.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Roboty remontowe pomieszczeń bibliotecznych przy ul. Staszica 12A w Gnieźnie. Ofertą tą jest oferta firmy P.H.U. MIKAS Jacek Stupczyński ul. Klonowa 17, 62-241 Żydowo.

 

 

 

                                                                                            Z-CA  DYREKTORA

                                                                                            mgr Romana Lechert

 

 

 

 

Gniezno, dnia 23 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.7.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 03 kwietnia 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Przygotowanie kosztorysu i nadzór nad robotami remontowymi w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12a.

Ofertą tą jest oferta firmy Andrzej Kaczmarek, ul. Łubieńskiego 4/7B, 62-200 Gniezno.

 

 

 

                                                                              DYREKTOR

                                                                          mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 03 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.6.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 15 marca 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą ram aluminiowych do sali wystawowej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.

Ofertą tą jest oferta firmy HERGON S.C. , ul. Warszawska 1, 31-155 Kraków.

 

 

 

                                                                                  DYREKTOR

                                                                           mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

   

Gniezno, dnia 15 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.5.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 10 marca 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych stojących do sali wystawowej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. Ofertą tą jest oferta firmy:

P.P.H.U. MADEIN, Waldemar Kamiński, ul. Powstańców Warszawy 1b/19, 85-681 Bydgoszcz.

 

 

 

                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                               mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 10 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.4.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 06 marca 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna."

Ofertą tą jest oferta firmy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.

 

 

                                                                         DYREKTOR

                                                                  mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 06 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.3.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 06 marca 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla BPMG w 2017 r.

Ofertą tą jest oferta firmy: ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Komornicka 20, 60-101 Poznań.

 

 

                                                                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                                                                      mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 06 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.2.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych stojących do sali8 wystawowej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna zostało unieważnione z powodu, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nie złożono co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

 

Uzasadnienie

 

Z uwagi na fakt, że do dnia 03 marca 2017 r. do godziny 10.00 tj. terminu wyznaczonego na składanie ofert nie złożono oferty, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia.

 

 

 

 

                                                                                   DYREKTOR

                                                                              mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 03 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.1.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 02 marca 2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę książek i audiobooków  dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2017.

Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna, ul. Opłotki 23, 60-012  Poznań, która uzyskała 100 pkt. na 100 pkt. możliwych.

 

 

 

 

                                                                               DYREKTOR

                                                                              mgr Janusz Ambroży

 

 

Gniezno, dnia 02 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.19.2016    

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 24 października 2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę prasy codziennej i czasopism dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2017.

Ofertą tą jest oferta firmy KOLPORTER Sp. z o.o. sp. k., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

 

 

 

       DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

Gniezno, dnia 24 października 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.18.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 20 października 2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Dostawa i montaż metalowych regałów bibliotecznych dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna - Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 16.

Ofertą tą jest oferta firmy PROFESMEB PUH Anna Bil, ul. Kościuszki 112A/12, 61-716 Poznań.

 

 

 

                                       DYREKTOR

                                 mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

Gniezno, dnia 20 października 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

A.3611.16.2016 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 13 września 2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę książek i audiobooków dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2016 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek PLATON Sp. z o.o., ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

 

 

       DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

Gniezno, dnia 13 września 2016 r.

 

 

 

 

 

 

A.3611.13.2016

Z A W I A D O M I E N I E

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2016 r.  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru   najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego do BPMG.

Ofertą tą jest oferta firmy: Firma Handlowo-Usługowa "2B" Arkadiusz Bysikiewicz, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo.

 

                            DYREKTOR

                     mgr Janusz Ambroży

 

Gniezno, dnia 29 czerwca  2016 r.

 

A.3611.9.2016

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 19 maja 2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonanie, montaż i dostawę mebli bibliotecznych dla BPMG.

Ofertą tą jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA W.K.B.J. Michałowscy Spółka Jawna, ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno.

 

 

                                                                                                             Z-CA  DYREKTORA  BPMG

                mgr Romana Lechert

 

 

 

Gniezno, dnia 19 maja 2016 r.

 

 

 

A.3611.3.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów papierniczych i biurowych dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w 2016 r.

Ofertą tą jest oferta firmy: MAD BIURO S.C., ul. Grunwaldzka 54/5, 60-311 Poznań.

 

 

       DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 12 lutego 2016 r.

 

 

A.3611.2.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla BPMG w 2016 r.

Ofertą tą jest oferta firmy: ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o., ul. Komornicka 20, 60-101 Poznań

 

       DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 12 lutego 2016 r.

 

 

A.3611.4.2016

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna na I półrocze 2016 r."

Ofertą tą jest oferta firmy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.

 

 

       DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 11 lutego 2016 r.

 

 

A.3611.1.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 22 stycznia 2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę książek i audiobooków  dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2016.

Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek PLATON Sp. z o.o. ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki, która uzyskała 100 pkt. na 100 pkt. możliwych.

 

 

 

 

               DYREKTOR

        mgr Janusz Ambroży

 

 

 

 

Gniezno, dnia 22 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

A.3611.8.2015

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia że w dniu 04 września 2015 r. w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę książek i audiobooków  dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna w roku 2015
 
w ramach realizacji programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Ofertą tą jest oferta dystrybutora książek MATRAS S.A., ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. na 100 pkt. możliwych.

 

 

       DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 04 września 2015 r.

 

 

 

A.3611.9.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2015 r. w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Stała Komisja Zamówień Publicznych BPMG dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na Zakup wraz z dostawą tonerów dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna na II półrocze 2015 r.
"

Ofertą tą jest oferta firmy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź.

 

 

       DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

 

 

 

Gniezno, dnia 28 sierpnia 2015 r.