BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

     
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

REJESTRY I EWIDENCJE

 

 

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2019 r.

 

 

D.072.1.2019

 

 

Lp.

Nr umowy

Data
zawarcia

Okres obowiązywania

Strona
umowy

Przedmiot
umowy

Kwota brutto

1.

WP.3031.6.2019

K.310.2.2019

04.02.2019 r.

31.12.2019 r.

Miasto Gniezno

Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty

10.000,00

2.

A.204.4.2019

06.02.2019 r.

31.12.2019 r.

MJ TRANS

Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materiałów bibliotecznych

1.500,00

3.

A.205.1.2019

02.01.2019 r.

31.12.2019 r.

P.H-T.S.PiO SUPON S.A.

Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych

-

4.

A.204.7.2019

01.03.2019 r.

30.06.2019 r.

Spółdzielnia DOZÓR

Świadczenie usug w zakresie druku materiałów promocyjnych

-

5.

AF.204.9.2019

01.03.2019 r.

30.06.2019 r.

Kancelaria Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak S.C.

Świadczenie usług prawnych

2.460,00

6.

A.3611.1.2019

12.03.2019 r.

29.11.2019 r.

OSDW Azymut Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2019

116.550,00

 

 

Aktualizacja 26 marca 2019 r.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2018 r.

 

 

D.371.1.2018

 

Lp.

Nr umowy

Data
zawarcia

Okres obowiązywania

Strona
umowy

Przedmiot
umowy

Kwota brutto

1.

1/2018

A.326.3.2018

02.01.2018 r.

31.12.2018 r.

Jerzy Frąckowiak

Administrowanie siecią komputerową BPMG

19.200,00

2.

17/TGG/2018

A.205.1.2018

02.01.2018 r.

31.12.2018 r.

P.H-T.S.PiO SUPON S.A.

Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych

490,00

3.

A.204.1.2018

04.01.2018 r.

31.12.2018 r.

Radio Taxi LECH

Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materialów bibliotecznych

1.000,00

4.

A.204.3.2018

26.01.2018 r.

20.12.2018 r.

P.H.U. MIKAS

Naprawy awaryjne i usuwanie usterek              w placówkach BPMG

2.460,00

5.

K.310.2.2018

26.01.2018 r.

31.12.2018 r.

Miasto Gniezno

Dotacja celowa na realizację programu edukacyjnego "A ja jestem Polak mały"

10.000,00

6.

A.3611.2.2018

13.03.2018 r.

30.11.2018 r.

OSDW Azymut Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2018

113.767,50

7.

A.3612.6.2018

03.04.2018 r.

30.04.2018 r.

P.H.U. MIKAS

Roboty naprawcze w sali reprezentacyjnej przy ul. Staszica 12A w Gnieźnie

2.146,20

8.

ANEKS do Umowy A.3612.6.2018

30.04.2018 r.

11.05.2018 r.

P.H.U. MIKAS

Roboty naprawcze w sali reprezentacyjnej przy ul. Staszica 12A w Gnieźnie

2.146,20

9.

A.124.7.2018

01.06.2018 r.

czas nieokreślony

VIVAX S.C.

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy

3.313,00

10.

BN/1242/2018

K.311.1.2018

02.07.2018 r.

30.11.2018 r.

Biblioteka Narodowa

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

22.699,00

11.

A.3611.6.2018

12.09.2018 r.

30.11.2018 r.

OSDW AZYMUT Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2018 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych

22.699,00

12.

A.3611.7.2018

15.10.2018 r.

31.12.2019 r.

Garmond Press S.A.

Sukcesywna dostawa prasy codziennej                        i czasopism do BPMG w roku 2019

6.179,93

13.

A.204.20.2018

17.10.2018 r.

22.10.2020 r.

Orange Polska S.A.

Świadczenie usługi Biznes Pakiet Fiber (dostęp do Internetu w technologii FTTH)

-

14.

A.3611.8.2018

26.10.2018 r.

23.11.2018 r.

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe TINA

Wykonanie, dostawa i montaż dwóch szaf typu "Komandor" dla BPMG - Filia nr 9

6.728,10

15.

A.3611.9.2018

09.11.2018

16.11.2018

PRAXIS  ŁÓDŹ

Zakup wraz z dostawą tonerów dla BPMG

4.844,97

16.

A.3612.24.2018

05.12.2018

10.12.2018

SOKRATES-software

Zakup i dostawa kart czytelnika

4.550,00

 

 

Aktualizacja 19 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2017 r.

 

D.371.1.2017

 

Lp.

Nr umowy

Data
zawarcia

Okres obowiązywania

Strona
umowy

Przedmiot
umowy

Kwota brutto

1.

1/2017

A.326.3.2017

02.01.2017 r.

31.12.2017 r.

Jerzy Frąckowiak

Administrowanie siecią komputerową BPMG

18.000,00

2.

28/TGG/2017

A.205.1.2017

02.01.2017 r.

31.12.2017 r.

P.H-T.S.PiO SUPON S.A.

Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych

490,00

3.

A.204.1.2017

04.01.2017 r.

31.12.2017 r.

Radio Taxi LECH

Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materialów bibliotecznych

1.000,00

4.

A.200.1.2017

12.01.2017 r.

22.12.2017 r.

P.H.U. MIKAS

Naprawy awaryjne i usuwanie usterek                       w placówkach BPMG

2.460,00

5.

WP.2151.2.10.2017

K.310.3.2017

10.02.2017 r.

31.12.2017 r.

Miasto Gniezno

Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji programu edukacyjnego pt. "Stolica Prymasów"

10.000,00

6.

WP.2151.2.13.2017

K.310.4.2017

27.02.2017 r.

31.12.2017 r.

Miasto Gniezno

Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji inwestycji w zakresie wyposazenia sali wystawienniczej oraz modernizację budynku przy ul. Staszica 12A

42.000,00

7.

A.3611.1.2017

09.03.2017 r.

30.11.2017 r.

Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2017

103.950,00

8.

A.3611.5.2017

17.03.2017 r.

31.03.2017 r.

P.P.H.U. "MADEIN"

Waldemar Kamiński

Dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych stojących do sali wystawowej BPMG

17.896,50

9.

A.124.4.2017

25.05.2017 r.

czas nieokreślony

"VIVAX" S.C.

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

-

10.

A.3611.9.2017

03.07.2017 r.

31.08.2017 r.

P.H.U. MIKAS                        Jacek Stupczyński

Roboty remontowe pomieszczeń bibliotecznych przy ul. Staszica 12A w Gnieźnie

37.617,24

11.

A.3611.10.2017

11.09.2017 r.

22.09.2017 r.

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka                  i Petlak Spółka jawna

Zakup wraz z dostawą tonerów dla BPMG

5.300,07

12.

A.3611.11.2017

25.09.2017 r.

17.11.2017 r.

PROFESMEB                      Meble Metalowe,                  Meble Biurowe S.C.

Dostawa i montaż metalowych regałów bibliotecznych w pomieszczeniu Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16

31.592,55

13.

A.3611.12.2017

26.09.2017 r.

09.10.2017 r.

KSEROKOPIARKI                        I MASZYNY BIUROWE Stanisław Rakowski

Zakup, dostawa i montaż urządzeń wielofunkcyjnych do BPMG

7.758,84

14.

A.3611.14.2017

10.10.2017 r.

30.11.2017 r.

PLATON Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków do BPMG w roku 2017 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - zakup nowosci wydawniczych do bibliotek publicznych

21.722,00

15.

A.3611.13.2017

09.10.2017 r.

27.10.2017 r.

PPH TINA W.K.B.J. Michałowscy Sp. j.

Dostawa krzeseł CAFE VII do Filii Nr 9, os. Orła Białego 18 w Gnieźnie

6.007,32

16.

K.311.1.2017

25.08.2017 r.

30.11.2017 r.

Biblioteka Narodowa

Dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

21.722,00

17.

A.3611.15.2017

13.11.2017 r.

31.12.2018 r.

KOLPORTER Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa prasy codziennej                          i czasopism do BPMG w roku 2018

6.246,14

18.

A.204.16.2017

13.11.2017 r.

czas nieokreślony

URBIS Spółka z o.o.

Wywóz odpadów komunalnych

-

19.

A.030.3.2017

30.09.2017 r.

31.12.2019 r.

SOKRATES-software

Modernizacja systemu SOWA2/MARC21 do wersji SOWA2SQL wraz z roczną polisą serwisową

37.967,00

20.

Aneks                      do umowy A.200.1.2017

18.12.2017 r.

22.12.2017 r.

P.H.U. MIKAS

Naprawy awaryjne i usuwanie usterek                       w placówkach BPMG

9.840,00