BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

     
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

REJESTRY I EWIDENCJE

 

Rejestr umów zawartych przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
w 2017 r.

 

D.371.1.2017

 

 

Lp.

Nr umowy

Data
zawarcia

Okres obowiązywania

Strona
umowy

Przedmiot
umowy

Kwota brutto

1.

1/2017

A.326.3.2017

02.01.2017 r.

31.12.2017 r.

Jerzy Frąckowiak

Administrowanie siecią komputerową BPMG

18.000,00

2.

28/TGG/2017

A.205.1.2017

02.01.2017 r.

31.12.2017 r.

P.H-T.S.PiO SUPON S.A.

Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw przenośnych

490,00

3.

A.204.1.2017

04.01.2017 r.

31.12.2017 r.

Radio Taxi LECH

Świadczenie usług w zakresie transportu książek i materialów bibliotecznych

1.000,00

4.

A.200.1.2017

12.01.2017 r.

22.12.2017 r.

P.H.U. MIKAS

Naprawy awaryjne i usuwanie usterek                       w placówkach BPMG

2.460,00

5.

WP.2151.2.10.2017

K.310.3.2017

10.02.2017 r.

31.12.2017 r.

Miasto Gniezno

Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji programu edukacyjnego pt. "Stolica Prymasów"

10.000,00

6.

WP.2151.2.13.2017

K.310.4.2017

27.02.2017 r.

31.12.2017 r.

Miasto Gniezno

Dotacja celowa na sfinansowanie realizacji inwestycji w zakresie wyposazenia sali wystawienniczej oraz modernizację budynku przy ul. Staszica 12A

42.000,00

7.

A.3611.1.2017

09.03.2017 r.

30.11.2017 r.

Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków dla BPMG w roku 2017

103.950,00

8.

A.3611.5.2017

17.03.2017 r.

31.03.2017 r.

P.P.H.U. "MADEIN"

Waldemar Kamiński

Dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych stojących do sali wystawowej BPMG

17.896,50

9.

A.124.4.2017

25.05.2017 r.

czas nieokreślony

"VIVAX" S.C.

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

-

10.

A.3611.9.2017

03.07.2017 r.

31.08.2017 r.

P.H.U. MIKAS                        Jacek Stupczyński

Roboty remontowe pomieszczeń bibliotecznych przy ul. Staszica 12A w Gnieźnie

37.617,24

 

Aktualizacja 03 lipca 2017 r.