BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 

 

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

 

 

REDAKCJA BIULETYNU

 

REDAKTOR BIULETYNU

 

mgr Tomasz Ławniczak, kustosz, tel. 61-426-18-44

email: czytelniabg@biblioteka.gniezno.pl