BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

OFERTY PRACY

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Młodszy bibliotekarz pełniący funkcję koordynatora ds. programu dla młodzieży

w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna

 

 - pobierz

 

 

-------------------------------------------------

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

„Młodszego bibliotekarza pełniącego funkcję specjalisty ds. zarządzania projektami w BPMG”

- pobierz

 

 

 -------------------------------------------------

 

 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy bibliotekarz pełniący funkcję koordynatora ds. programu dla młodzieży

w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie naboru na stanowisko - pobierz

Klauzula informacyjna dla kandydatów - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Oświadczenie - pobierz

 

 

 

 

 -------------------------------------------------

 

 

 

 Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy bibliotekarz pełniący funkcję specjalisty ds. zarządzania projektami

w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie naboru na stanowisko - pobierz

Klauzula informacyjna dla kandydatów - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Oświadczenie - pobierz