BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

 

1. Organem zarządzającym biblioteką jest dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.

3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

4. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

5. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne, kawiarenki internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

6. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

DYREKTOR -  Piotr Wiśniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA -  Marlena Krygier

KIEROWNIK DZIAŁU GROMADZENIA, OPRACOWANIA I BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ 
- Alicja Twardowska, starszy kustosz

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEGO -  Justyna Lisiak

KIEROWNIK DZIAŁU ANIMACJI I PROMOCJI - Magdalena Karpińska, kustosz

KIEROWNIK Biblioteki Głównej -  Dorota Błażejewska, starszy kustosz

KIEROWNIK Filii nr 1 -  Urszula Piątyszek, kustosz

KIEROWNIK Filii nr 2 -  Ewa Jaworska, starszy kustosz

KIEROWNIK Filii nr 9 -  Ludomira Nawrocka, kustosz