BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna jest centrum wiedzy o Gnieźnie i regionie oraz główną biblioteką miasta, której podstawowym zadaniem jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych oraz kulturalnych mieszkańców Gniezna. Uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie jej działania

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI