BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

     
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

MAJĄTEK

 

W skład majątku biblioteki wchodzą:

* Księgozbiór wynosi 136.173 wol. o wartości 1.751.949,94 w tym:

Biblioteka Główna

- Wypożyczalnia dla Dorosłych  41.690 wol.  631.314,01

- Wypożyczalnia dla Dzieci         18.980 wol.  237.547,63

- Filia nr 1                                  15.438 wol.   125.983,95

- Filia nr 2                                  37.619 wol.  494.844,47

- Filia nr 9                                  22.446 wol.  262.259,88

* Zbiory elektroniczne 2839 jednostek o wartości 38.590,48

* Czasopisma 21 tytułów o wartości: 5.649

* DŻS 13.655 jednostki

* Środki trwałe o wartości: 56.999,52

* Wartości niematerialne i prawne: 93.812,36

* Pozostałe środki trwałe

a/ poniżej 500,-    15.893,72

b/ powyżej 500,-  331.277,24

Uwaga: wszystkie dane na dzień 31 grudnia 2016 roku.