BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

     
     

DANE PODSTAWOWE

STATUS PRAWNY

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

GOSPODARKA FINANSOWA

MAJĄTEK

STATUT

REGULAMINY

REJESTRY I EWIDENCJE

 REDAKCJA BIULETYNU

 

 

MAJĄTEK

 

W skład majątku biblioteki wchodzą:

* Księgozbiór wynosi 139.945 wol. o wartości 1.865,438,38 w tym:

Biblioteka Główna

- Wypożyczalnia dla Dorosłych  40.596 wol.  652.319,08

- Wypożyczalnia dla Dzieci         20.009 wol.  251.422,55

- Filia nr 1                                  15.980 wol.   133.521,59

- Filia nr 2                                  36.518 wol.  496.860,12

- Filia nr 9                                  23.245 wol.  283.619,91

* Zbiory elektroniczne 3597 jednostek o wartości 47.695,13

* Czasopisma 21 tytułów o wartości: 5.885

* DŻS 14.078 jednostki

* Środki trwałe o wartości: 35.269,67

* Wartości niematerialne i prawne: 106.173,58

* Pozostałe środki trwałe

a/ poniżej 500,-    15.741,51

b/ powyżej 500,-  387.933,92

Uwaga: wszystkie dane na dzień 31 grudnia 2017 roku.